Výzvy ›› Riešenia ›› Výsledky

Eccum, s.r.o.
Jána Jonáša 11, 841 08 Bratislava

Tel.: +421 915 428 229
E-mail: info@eccum.sk
IČO: 35777168
IČ DPH: SK2020255688

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 26 2143 0782
IBAN: SK84 1100 0000 0026 2143 0782
BIC/SWIF: TATRSKBX