Výzvy ›› Riešenia ›› Výsledky

Analýza tlačového prostredia

Analýza tlačového prostredia prináša spoločnosti informácie o funkčnosti, efektivite a využití tlače. Po jej finalizácii je možné presne nadefinovať oblasti možného zefektívnenia procesov, toku dokumentov, prípadnej obmeny vysokonákladných zariadení a vo finále zníženia celkových nákladov spojených s tlačou.


Parametre Analýzy - údaje potrebné na plnohodnotný obraz tlačového prostredia

TECHNICKÉ

 • názov a typ zariadenia
 • umiestnenie
 • identifikácia zariadenia
 • stav počítadla
 • príslušenstvo

FINANČNÉ

 • nadobúdacia a zostatková cena
 • dátum zaradenia
 • spotrebný materiál
 • opravy, servis

PROCESNÉ

 • výstup tlače (farba/čb, pokrytie, obálky, fólie )
 • definovanie potrieb
 • požiadavky zamestnancov na nové zariadenie


Proces Analýzy (45 - 60 dní)

1. ZBER DÁT (začiatok a koniec mesiaca)

 • pomocou funkčného SW
 • fyzickým odpočtom z nesieťových zariadení

2. OSOBNÝ PRIESKUM (ak je nevyhnutný)

 • zistenie potrieb zamestnancov na tlač
 • tok dokumentov

3. FINANČNÉ INFORMÁCIE

 • aktuálne náklady spojené s tlačou
 • obstarávacia, zostatková hodnota zariadení

4. SPRACOVANIE ZÍSKANÝCH DÁT

 • detailné spracovanie nákladov na tlač

5. NÁVRH NOVÉHO RIEŠENIA

 • výber vhodných nových zariadení
 • rozmiestnenie zariedení do plánov

6. PREDSTAVENIE VÝSLEDKOV ANALÝZY

 • porovnanie s aktuálnym stavom
 • vyčíslenie finančnej úspory